Llio Rhydderch

WELSH TRIPLE HARP
Y DELYN DEIRES GYMREIG

Llio Rhydderch

Llio Rhydderch is a traditional Welsh harper who is recognised as the foremost and most innovative and influential exponent of the Welsh Triple Harp today but, above all, she is a creative artist. She is steeped in the tradition yet plays with a captivating and contemporary edge that places her firmly in the 21st century. Llio is descended from the ancient Welsh harpers in an unbroken direct line which extends back many centuries. Through her, this unique line lives on and she is pivotal in its preservation as she passes on the ancient art to her pupils - the next generation.

Mae Llio Rhydderch yn delynores draddodiadol Gymreig a ddechreuodd ganu'r delyn yn blentyn ifanc. Sail ei cherddoriaeth ysbrydoledig yw ei hetifeddiaeth gerddorol a'i thechneg bur a chywrain. Yn ei cherddoriaeth mae hi'n ymestyn ac yn cyfoethogi'r traddodiad y mae hi mor ganolog iddo ac ar yr un pryd mae ei cherddoriaeth yn symud yn agosach at ei gwreiddiau. Ceir yn ei pherfformiadau gynildeb syn cyffwrdd â'r enaid ac yn cyfareddu ei chynulleidfa