Ynys Enlli

Ynys Enlli, the Isle of Bardsey, lies off the North Wales coast at the end of the Llyn Peninsula. It has been a place of pilgrimage since the end of the 5th century when Cadfan, the first Abbot built his cell there. According to legend 20,000 saints lie buried on Enlli which continues to be a place of pilgrimage.

Ynys Enlli

Hon yw'r ynys yr edrychir draw ati o drwyn Penrhyn Llyn, yr ynys a fu'n gyrchfan i bererinion ers diwedd y 5ed ganrif pan sefydlodd Cadfan, yr Abad cyntaf, ei gell yno. Yn Enlli mae beddrodau 20,000 o saint ac mae hi'n dal i ddenu pererinion hyd heddiw.

 

Track Information

 1. Enaid Enlli
 2. Clychau Clynnog
 3. Beuno a'r Gylfinir
 4. Llwybr y Pererinion
 5. Ffynnon Melangell 1
 6. Malltraeth
 7. Llwyn Onn & Aber Lleiniog
 8. Consêt Harri Prydderch
 9. Ffynnon Melangell 2
 10. Adar Rhiannon
 11. Pen Rhaw
 12. Nos Galan
 13. Ffynnon Melangell 3

Bonus DVD

Includes :

 • Film shot on Ynys Enlli
 • Gallery of photographs following the pilgrim route from Clynnog Fawr to Uwchmynydd and the view across the sea to Enlli
 • Animation film 'Quarrying the Stars' about the artistic slate carvings in the Ogwen Valley in North Wales
 • Poetry

Gwybodaeth am y Traciau

 1. Enaid Enlli
 2. Clychau Clynnog
 3. Beuno a'r Gylfinir
 4. Llwybr y Pererinion
 5. Ffynnon Melangell 1
 6. Malltraeth
 7. Llwyn Onn & Aber Lleiniog
 8. Consêt Harri Prydderch
 9. Ffynnon Melangell 2
 10. Adar Rhiannon
 11. Pen Rhaw
 12. Nos Galan
 13. Ffynnon Melangell 3

DVD Ychwanegol

Cynnwys :

 • Ffilm a dynnwyd ar Ynys Enlli
 • Oriel ffotograffau yn dilyn llwybr y pererinion ar hyd Penrhyn Llyn o Glynnog Fawr i Uwchmynyddd a'r olygfa ar draws y môr tuag at Enlli
 • Ffilm animeiddio 'Chwarelwr y Sêr' am y cerflunwaith cain ar lechi yn Nyffryn Ogwen
 • Barddoniaeth

Available from:-


Fflach Tradd., Llys-y-Coed, Heol Dinbych-y-Pysgod, Aberteifi, Ceredigion, SA43 3AH, Wales, UK. Tel: 01239 614691, Fax: 01239 614680, e-mail [email protected], web-site www.fflach.co.uk

Support your local retailer by ordering through them if possible.

Order ref:- Fflach Tradd. Enlli CD250S

Telyn, Mellangell & Enlli are distributed by ADA in Britian, Keltia Musique in Brittany & Europe, Claddagh Records and Clo Iar Connachta in Ireland, Andy's Front Hall, Gael Force Imports & Sidestreet Distributing in USA & Canada.